RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání
cz     de     en
REGULACE
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
Úvod

Na stránkách naší firmy RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání se seznámíte
s jejím modulovým výukovým systémem rc2000 – µLAB, mikrolaboratoří pro elektrotechnické obory ve středních a vysokých školách.

Naši zákazníci mohou vstoupit na svou klientskou stránku po zadání kódu a hesla a získat přístup k nejnovější verzi software a k úlohám připraveným „na míru“ pro jejich školu.

Filozofie systému

Výuka se systémem µLAB je založena na reálném experimentu s podporou počítače. Moderní technologie, ochrana a přesnost jednotlivých modulů systému vede k souladu teoretické výuky s výsledky experimentu, tj. naše měření jsou „ideální“. Definovanou změnou obvodu je možno realizovat situaci, která by nastala při použití méně přesných součástek. „Reálný“ experiment pěstuje ve studentech cit pro elektroniku a vede ke schopnosti lépe využívat získané poznatky při další práci.

Prioritou je důraz na vysvětlení základních principů elektrotechniky a elektroniky. Velkou pozornost proto věnujeme didaktickým vlastnostem systému, zejména možnosti různých měřicích a zobrazovacích způsobů a jejich vzájemného porovnávání.

Sestavování měřicích zapojení je názorné, ovládání mikrolaboratoře intuitivní a měření je prezentováno přehledným způsobem. Systém šetří čas a umožňuje tak hlubší studium problémů.Hlavní oblasti využití:

Reálná měření při teoretických přednáškách
Praktická laboratorní výuka
Ověření výsledků výpočetních úloh měřením